Waikato Tainui 4

Ara Umanga Awards

 1TR 1300

Mana Maatauranga Secondary Student Awards

 ReoAratau EricaSinclair 6222

Reo and Maatauranga Maaori Awards

Submissions Closed

The Ara Umanga Awards aims to recognise Waikato Tainui tribal members who have sought employment through the WT Career Pathways programmes; Whai Mahi, Te Tomokangadddd and Te Pari Manaakitanga. There are two awards available. These are; Waikato Tainui Supreme Leader in Work Award recognising exceptional leaders both in their organisation and in their marae, and Waikato Tainui Emerging Leader in Work Award recognising the up and coming leaders in their area of discipline and their organisation.

Click here for more information.

Submissions Closed

The Mana Maatauranga Award aims to recognise Waikato Tainui young tribal members who show growth, leadership and influence in our priority areas of tribal connections, meaningful pathways and reo me ngaa tikanga. There are two awards available. These are; Te Ngaakau Niwha recognising growth, leadership and influence in all three priority areas within an English medium setting, and Te Ngaakau Titikaha recognising growth, leadership and influence in all three priority areas within a Maaori medium setting.

Click here for more information.

Submissions Closed
Taonga Matua - Te Kura Taioreore o te Reo

E rua ngaa taaonga ka tukuna; koinei ko;

- Te Kura Taioreore o te reo - Toa Whakaihu waka o Pei te Hurinui, Manu Koorero

- Te Kura Taioreore o te reo – Toa whakaihu waka o Te Raawhiti Ihaka, Manu Koorero

Kei te puumotomoto o te whakaaro te reo me ngaa tikanga. Kua kootuitui ai ki te uukaipootanga, ki te kaapunipunitanga o toona ao Maaori, otiraa, Waikato-Tainui, Kua whakahoki ki ngaa tara aa whare, kua haapaingia ki te tuanui o te whare kia mana ai te reo me ngaa tikanga ki toona taumata ikeike.

Taonga Whakaiti - Ngaa Kaimahi o te Koroneihana

He whakamanawa i te taiohi i kaha haapai i te rere o te reo ki te Koroneihana, ki roto i a Kimiora.

He mea whakatau e Matua Sam Toka.

Taonga Whakaiti - Te Reo Aratau

He whakamanawa i te tokorua piitau whakarei noo ngaa waananga Reo Aratau hei whiwhi i ngaa taonga o te Reo Aratau.

He mea whakatau e Matua Kiiki Kihi. 

Click here for more information.